Praha a městské části

Jednotlivé městské části poskytují komplexní systém dotací a grantů, jejichž účelem je zejména podporovat rozvoj městské části a udržovat vysokou životní úroveň obyvatel jednotlivých části.

Vzorem může být Praha 1, která pro domy na svém území poskytuje tyto dotace

  • grant na opravu domovního fondu - fasáda, okna, dveře, střechy
  • dotace volný čas
  • dotace na sport
  • dotace na kulturu
  • dotace na spolkovou činnost na území MČ Praha 1
  • dotace kulturní dědictví
  • dotace na sociální a protidrogová opatření

Granty a dotace rovněž poskytuje magistrát hl. m. Prahy, který touto formou doplňuje městské části a přináší podporu těm objektům, jenž zůstaly opomenuty z komunálních rozpočtů. Nejčastěji vypisovaným grantem je grant v oblasti památkové péče, jehož prostřednictvím můžete získat až 50% prostředků na opravu Vašeho domu z veřejných prostředků.

Další dotace poskytují například Prahy 2, 3, 5, 8 a 10. Situace se na jednotlivých městských částech kvůli různě vysokému rozpočtu mění, proto je třeba být v tomto směru aktivní a nečekat na další roky, kdy už dotace k dispozici být nemusí.

Kalkulačka

Vyplňte dotační kalkulačku a zjistěte zdarma, zda máte na dotaci nárok.