Jak to funguje

Portál SVJdotace.cz funguje poměrně jednoduše. Vyplníte dotační kalkulačku, kde uvedete základní informace o Vašem SVJ či BD. Vyplněné kalkulačky se ujme některý z našich pracovníků, projde ji a vyhodnotí. Zjistíme, zda můžete na Váš dům čerpat nějakou dotaci a případně jakou. Výsledek Vám pak zašleme na Váš mail, případně si zavoláme, pokud budeme potřebovat upřesnit nějaké údaje. Pokud budete mít na některou z dotací nárok a rozhodnete se o dotaci požádat, projdeme s Vámi celý proces, připravíme žádost o dotaci a jednáme za Vás se všemi dotčenými úřady. Pokud je Vám pak dotace přidělena, je často v podmínkách udělení dotace to, že SVJ či BD musí zorganizovat výběrové řízení na dodavatele služeb, které budou z dotace financovány. Pomáháme proto našim klientům i s organizací výběrového řízení a staráme se o to, aby splnili zákonné požadavky a nevystavili se tak hrozbě sankce či následné žaloby pro rozpor výkonu funkce s péčí řádného hospodáře.

Postarají se o vás ti nejlepší v oboru

Soustředíme se jen na dotační a grantové poradenství pro SVJ a BD, jelikož tento trh je velmi specifický a má jednak jiné potřeby, než firmy či jednotlivci, ale jednotlivé dotační tituly jsou i jinak nahlíženy ze strany úřadů. Víme, že předsedové a členové výboru dělají tuto práci ve svém volném čase a často bez nároku na odměnu, a proto jim poskytujeme komplexní servis - od zjištění možných dotací, přes žádost o dotaci až po organizaci případného výběrového řízení na dodavatele a následný právní servis. Členové výboru tak nejsou nijak zatíženi složitým papírováním a komunikací s nespočtem úředníků.

Zajistíme kompletní servis

Pracujeme tak, aby byla časová i personální zátěž z vaší strany naprosto minimální. Sepíšeme za Vás projekt, zkompletujeme veškerou potřebnou dokumentaci i metodiky, zajistíme komunikaci s úřady a přebereme na sebe plnou odpovědnost.

Jednáme přímo

Fungujeme otevřeně, jednáme férově a vždy s Vámi komunikujeme na rovinu. Pokud u některé žádosti o dotaci usoudíme, že má nízkou šanci na úspěch, nebudeme ji podávat. Obvykle to dokážeme vyhodnotit už na začátku a ušetříme tak čas oběma stranám.

Platíte za výsledky

Nejde nám o rychlý zisk na úkor kvality odvedené práce a o to, podat co největší počet žádostí o dotaci. Smysl vidíme v co nejvyšší úspěšnosti žádostí o dotaci a v dlouhodobé spolupráci s daným BD nebo SVJ a jeho spokojeností s prací, kterou odvádíme. Klademe proto důraz na splatnost většiny odměn až po úspěšném získání dotace, kdy vždy platí, že než začneme spolupracovat, víte dopředu veškeré náklady z naší strany. Bonus z úspěchu Vám dává jistotu, že uděláme maximum.

Máme stovky spokojených klientů

Spolupracovali jsme či stále spolupracujeme s několika stovkami SVJ a BD, kterým jsme pomohli s dotacemi i jinými problémy. Víme tak, že potřeby SVJ či BD se velmi liší od potřeb klasických firem a klademe důraz na transparentnost, nenapadnutelnost výboru a právní rámec našich služeb.