Evropská unie

Z rozpočtu Evropské unie jsou alokovány finance pro dotační politiku zejména skrze tzv. operační programy. Obecně lze pokládat čerpání evropských dotačních programů za administrativně náročnější, ale zase lze jejím prostřednictvím získat větší obnos finančních prostředků.

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Zaměstnanost
 • Operační program Doprava
 • Operační program Životní prostředí
 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Praha – pól růstu ČR
 • Operační program Technická pomoc

V rámci cíle Evropská územní spolupráce:

 • Operační programy přeshraniční spolupráce
 • Operační programy meziregionální spolupráce

Pro intervence v oblasti zemědělství a rybářství:

 • Program rozvoje venkova 2014-2020
 • Program Rybářství 2014-2020
Kalkulačka

Vyplňte dotační kalkulačku a zjistěte zdarma, zda máte na dotaci nárok.